Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Hodnocení kvality a efektivnosti edukace rodiči a dětmi hospitalizovanými v Dětském kardiocentru ve FN Motol
Název práce v češtině: Hodnocení kvality a efektivnosti edukace rodiči a dětmi hospitalizovanými v Dětském kardiocentru ve FN Motol
Název v anglickém jazyce: Assessment of quality and efficiency of education by parents and children in the Pediatric Cardiocentre of Motol Faculty Hospital
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Hlaváčová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2008
Datum zadání: 29.05.2008
Datum a čas obhajoby: 02.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2008
Oponenti: Mgr. Jiřina Hausnerová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK