Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelský proces u dítěte s portální hypertenzí
Název práce v češtině: Ošetřovatelský proces u dítěte s portální hypertenzí
Název v anglickém jazyce: The nursing process in a child patient with portal hypertension
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ivana Voleníková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2008
Datum zadání: 29.05.2008
Datum a čas obhajoby: 06.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:06.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2008
Oponenti: MUDr. Katarína Mitrová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK