Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané antropometrické charakteristiky windsurfařů ve třídách FUN, Neil Pryde RS:X a RAC
Název práce v češtině: Vybrané antropometrické charakteristiky
windsurfařů ve třídách FUN, Neil Pryde RS:X a RAC
Název v anglickém jazyce: Selected antropometric characteristics of windsurfers in Neil Pryde RS:X, FUN and RAC
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.05.2008
Datum zadání: 28.05.2008
Datum a čas obhajoby: 04.05.2010 12:00
Místo konání obhajoby: seminární místnost katedry SP
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 04.05.2010
Oponenti: PaedDr. Jan Hruša, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK