Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reologie kolenního kloubu před a po aplikaci totální endoprotézy
Název práce v češtině: Reologie kolenního kloubu před a po aplikaci totální endoprotézy
Název v anglickém jazyce: Rheology of the Knee Joint Before and After Application Total Replacement Knee
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Stanislav Otáhal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.05.2007
Datum zadání: 28.05.2007
Datum a čas obhajoby: 13.05.2008 13:30
Místo konání obhajoby: katedra fyzioterapie FTVS UK
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 13.05.2008
Oponenti: PhDr. Petr Šifta, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK