Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klavírní dílo Leoše Janáčka a jeho využití v ZUŠ.
Název práce v češtině: Klavírní dílo Leoše Janáčka a jeho využití v ZUŠ.
Název v anglickém jazyce: The piano music by Leoš Janáček.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vít Gregor, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.05.2008
Datum zadání: 27.05.2008
Datum a čas obhajoby: 20.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK