Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Projevy agresivity u žáků staršího školního věku
Název práce v češtině: Projevy agresivity u žáků staršího školního věku
Název v anglickém jazyce: The manifestations of aggressive behaviour among children in older school age
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Procházková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.05.2008
Datum zadání: 27.05.2008
Datum a čas obhajoby: 21.05.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Jana Mottlová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK