Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spokojenost cizinců v České republice se zdravotnickou péčí: průzkumná práce u responsibilního vzorku cizinců
Název práce v češtině: Spokojenost cizinců v České republice se zdravotnickou péčí: průzkumná práce u responsibilního vzorku cizinců
Název v anglickém jazyce: The satisfaction of foreigners with healthcare in Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marie Šamánková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.05.2008
Datum zadání: 27.05.2008
Datum a čas obhajoby: 02.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2008
Oponenti: MUDr. Michal Blažej
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK