Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Americký imigrační zákon z roku 1965: nezamýšlené důsledky a politické aspekty jeho schvalování
Název práce v češtině: Americký imigrační zákon z roku 1965: nezamýšlené důsledky a politické
aspekty jeho schvalování
Název v anglickém jazyce: American Immigration Act of 1965: Unintended Consequences and
Political Aspects of its Passage
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2008
Datum zadání: 22.05.2008
Datum a čas obhajoby: 16.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2009
Oponenti: Štěpánka Korytová Magstadt, M.A., CSc., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK