Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
La correction des erreurs dans les classes de français
Název práce v jazyce práce (francouzština): La correction des erreurs dans les classes de français
Název práce v češtině: Opravování chyb při hodinách francouzštiny
Název v anglickém jazyce: Error correction in French classes
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Silva Machleidtová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.05.2008
Datum zadání: 27.05.2008
Datum a čas obhajoby: 21.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Jana Kolmanová
 
 
 
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Error correction is an important part of the learning process. Serving more than one purpose, it provides students with concrete examples of language proficiency as well as documents areas that need further revising.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK