Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regionální jazyky a dialekty Francie
Název práce v češtině: Regionální jazyky a dialekty Francie
Název v anglickém jazyce: Regional Languages and Dialects in France
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Kalfiřtová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.05.2008
Datum zadání: 27.05.2008
Datum a čas obhajoby: 21.05.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Eva Müllerová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce popisuje jazykovou diverzitu Francie, předkládá přehled regionálních jazyků a dialektů, které se historicky vyvinuly na území Francie, poté jazyků, jež byly přineseny imigranty, hlavně z bývalých francouzských kolonií v zemích Magrebu, a také jazykům, jimiž se mluví ve francouzských zámořských územích. Práce se také částečně věnuje vývoji jazyků na území Francie a vědě dialektologii.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis deals with the language diversity in France, it introduces a list of regional languages and dialectes that developed originally in France, then of languages that were brought by immigrants mainly from ex-French colonies in Magreb and finally of languages used in French overseas territories. The thesis is partly devoted to the development of languages in France and to the science of dialectology.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK