Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kontrastivní studie substantiv vyjadřujících čas ve finštině a češtině
Název práce v češtině: Kontrastivní studie substantiv vyjadřujících čas ve finštině a češtině
Název v anglickém jazyce: Contrastive study of time nouns in Finnish and Czech
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hilkka Lindroosová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.05.2008
Datum zadání: 27.05.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK