Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Léčebně rehabilitační plán a postup po zlomeninách distálního konce předloktí
Název práce v češtině: Léčebně rehabilitační plán a postup po zlomeninách distálního konce předloktí
Název v anglickém jazyce: Curative rehabilitation plan and procedures after fractures
of distal end of forearm
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav lázeňské medicíny 1. LF UK v Praze (11-00642)
Vedoucí / školitel: MUDr. Marie Micková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.05.2008
Datum zadání: 26.05.2008
Datum a čas obhajoby: 10.06.2008 12:00
Místo konání obhajoby: KRL
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2008
Předmět: Obhajoba bakalářské práce F (B01226)
Oponenti: MUDr. Miloš Micka
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK