Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv vnějších faktorů na marketingovou strategii soukromé mateřské školy při jejím založení
Název práce v češtině: Vliv vnějších faktorů na marketingovou strategii soukromé mateřské školy při jejím založení
Název v anglickém jazyce: The Impact of external factors on the marketing strategy of a private preschool at the time of its foundation
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Světlana Cozlová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.05.2008
Datum zadání: 26.05.2008
Datum a čas obhajoby: 20.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: RNDr. Kamil Bříza
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK