Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Předmětové týmy a jejich vedení
Název práce v češtině: Předmětové týmy a jejich vedení
Název v anglickém jazyce: Subject departments and their leadership
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.05.2008
Datum zadání: 26.05.2008
Datum a čas obhajoby: 23.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK