Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Personální řízení - procesní mapa základních škol
Název práce v češtině: Personální řízení - procesní mapa základních škol
Název v anglickém jazyce: Staff management - elementary schools processing map
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Bc. Zdeňka Fadrná
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.05.2008
Datum zadání: 26.05.2008
Datum a čas obhajoby: 21.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Dana Hamerníková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK