Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Komunikační a informační systém ve školských zařízeních pro náhradní výchovu
Název práce v češtině: Komunikační a informační systém ve školských zařízeních pro náhradní výchovu
Název v anglickém jazyce: Communication and information system at substitute education school institutions
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Václav Nešpor
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.05.2008
Datum zadání: 26.05.2008
Datum a čas obhajoby: 20.05.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PaedDr. Václav Mach
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK