Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kritéria dobré školy pohledem strategických partnerů školy
Název práce v češtině: Kritéria dobré školy pohledem strategických partnerů školy
Název v anglickém jazyce: Criteria of Right School view by strategical partners of school
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ivo Zachař
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.05.2008
Datum zadání: 26.05.2008
Datum a čas obhajoby: 23.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Bc. Josef Šorm
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK