Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Power through humour: Thomas King's strategies for decolonizing Canada
Název práce v češtině: Humor a moc: dekolonizace Kanady v dílech Thomase Kinga
Název v anglickém jazyce: Power through humour: Thomas King's strategies for decolonizing Canada
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Klára Kolinská, Dr., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2008
Datum zadání: 26.05.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Miroslav Jindra
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK