Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Serologická a PCR diagnostika systémových mykóz
Název práce v češtině: Serologická a PCR diagnostika systémových mykóz
Název v anglickém jazyce: Serological and PCR diagnostics of systemic mycoses
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav lékařské chemie a klinické biochemie (13-352)
Vedoucí / školitel: MUDr. Daniel Codl
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2008
Datum zadání: 26.05.2008
Datum a čas obhajoby: 28.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:28.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2008
Oponenti: MUDr. Petr Smíšek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK