Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osobnostní profil manažera jako klíčový prvek k úspěchu ve školské sféře
Název práce v češtině: Osobnostní profil manažera jako klíčový prvek k úspěchu ve školské sféře
Název v anglickém jazyce: Personal profile of a manager as a key element for a success in educational system
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ing. Bc. Jiří Zlámal, MBA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.05.2008
Datum zadání: 26.05.2008
Datum a čas obhajoby: 21.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Jiří Svoboda
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK