Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam midterm elections v politickém systému USA
Název práce v češtině: Význam midterm elections v politickém systému USA
Název v anglickém jazyce: The Significance of the Congressional Midterm Elections
in the U.S. Political System
Klíčová slova: Kongresové midterm elections, prezidentské volby, volební vzorec, veřejné mínění, popularita prezidenta, přesuny voličů, krátkodobé a dlouhodobé faktory
Klíčová slova anglicky: Midterm elections, presidential elections, electoral pattern, public opinion (polls), presidential approval, voters'shifting, short-term and long-term forces
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Věra Kotábová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2007
Datum zadání: 21.05.2007
Datum a čas obhajoby: 23.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2008
Oponenti: doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK