Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Bezdomovectví a závislost na allkoholu
Název práce v češtině: Bezdomovectví a závislost na allkoholu
Název v anglickém jazyce: Homelessness and Alcohol Adicction
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Vrzáček
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2008
Datum zadání: 23.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2009
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Osoby bez přístřeší velmi často trpí závislostí na alkoholu. Sociální služby poskytující pomoc lidem bez domova se s tímto problémem trvale potýkají, ovšem zatím neexistuje v naší zemi žádný cíleně zaměřený systém opatření a postupů, který by tuto problematiku řešil. V naší kultuře je alkohol silně zabudován a lidé, kteří se vracejí z protialkoholní léčby zpět na ulici či do azylových zařízení, mají minimální šanci vydržet abstinovat. V zahraničí (nejvíce Velká Británie) však s touto problematikou již dlouhodobě pracují a mají zavedený systém opatření, který napomáhá lidem bez domova řešit problematiku závilosti na alkoholu. Magisterská práce si klade za cíl jak zmapovat situaci v naší zemi, tak přiblížit zahraniční zkušenosti a navrhnout možná řešení pro naše podmínky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK