Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Marketing vzdělávacích služeb pro specifického uživatele
Název práce v češtině: Marketing vzdělávacích služeb pro specifického uživatele
Název v anglickém jazyce: Marketing of educational services for specific user
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Vrzáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2008
Datum zadání: 30.01.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2008
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: Mgr. Pavel Rivola, DiS.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK