Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nietzscheovo pojetí tělesnosti
Název práce v češtině: Nietzscheovo pojetí tělesnosti
Název v anglickém jazyce: Nietzsche's conception of corporeality
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2008
Datum zadání: 23.05.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 19.03.2008
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK