Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální vyloučení pohledem romských dětí
Název práce v češtině: Sociální vyloučení pohledem romských dětí
Název v anglickém jazyce: Social Exclusion in the Eyes of Roma Children
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miloslava Turková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2008
Datum zadání: 23.05.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:14.11.2008
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK