Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Materializace židovské identity skrze pravidla kašrutu
Název práce v češtině: Materializace židovské identity skrze pravidla kašrutu
Název v anglickém jazyce: The Manifestation of Jewish Identity through the Rules of Kashrut
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2008
Datum zadání: 23.05.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK