Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podoby súčasnej pôvodnej fínskej drámy v období rokov 1995-2007
Název práce v jazyce práce (slovenština): Podoby súčasnej pôvodnej fínskej drámy v období rokov 1995-2007
Název práce v češtině: Podoby současného původního finského dramatu v období let 1995-2007
Název v anglickém jazyce: The forms of original contemporary Finnish drama in the period of years 1995-2007
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hilkka Lindroosová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2008
Datum zadání: 23.05.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jan Petr Velkoborský
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK