Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Předpisy silničního provozu motorových vozidel v českých zemích do roku 1939
Název práce v češtině: Předpisy silničního provozu motorových vozidel
v českých zemích do roku 1939
Název v anglickém jazyce: Legislation on the highway traffic of motor vehicles
in the Czech Lands until 1939
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.02.2008
Datum zadání: 20.02.2008
Datum a čas obhajoby: 20.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2008
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK