Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Analýza regionálního vysílání Českého rozhlasu : se zvláštním zřetelem na vysílání pro specifickou demografickou strukturu obyvatel hlavního města
Název práce v češtině: Analýza regionálního vysílání Českého rozhlasu : se zvláštním zřetelem na vysílání pro specifickou demografickou strukturu obyvatel hlavního města
Název v anglickém jazyce: Czech Radio local broadcasting analysis : with special regard in broadcasting for specific demographic structure of prague Citizen
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Maršík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2007
Datum zadání: 26.06.2008
Datum a čas obhajoby: 26.06.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2008
Oponenti: PhDr. Martin Groman, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK