Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Srovnání českých a francouzských středoškolských učebnic dějepisu
Název práce v češtině: Srovnání českých a francouzských středoškolských učebnic dějepisu
Název v anglickém jazyce: Comparison of textbooks of subject history at secondary school
in France and Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: PaedDr. František Parkan
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.05.2008
Datum zadání: 25.01.2011
Datum a čas obhajoby: 13.05.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 13.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Tomáš Mikeska
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK