Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanoviska politických stran při projednávání mediálních otázek v Národním shromáždění První Československé republiky mezi lety 1920 a 1929
Název práce v češtině: Stanoviska politických stran při projednávání mediálních otázek v Národním shromáždění První Československé republiky mezi lety 1920 a 1929
Název v anglickém jazyce: Attitudes of the political parties while debating media issues in
National Assembly of the first Czechoslovac Republic
during years 1920-1929
Klíčová slova: První republika, tisk, politické strany, Národní shromáždění
Klíčová slova anglicky: The First republic, press, political parties, National Assembly
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2007
Datum zadání: 22.05.2007
Datum a čas obhajoby: 27.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2008
Oponenti: PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK