Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Podpora a stimulace komunikačních dovedností u dětí s vrozenou hluchoslepotou
Název práce v češtině: Podpora a stimulace komunikačních dovedností u dětí s vrozenou hluchoslepotou
Název v anglickém jazyce: The support and the stimulation of communication skills towards children with congenital deafblind
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Blanka Housarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.05.2008
Datum zadání: 22.05.2008
Datum a čas obhajoby: 20.05.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Alena Štěpáníková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK