Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Týdenní režim dětí mladšího školního věku s ohledem na pohybové aktivity
Název práce v češtině: Týdenní režim dětí mladšího školního věku s ohledem na pohybové aktivity
Název v anglickém jazyce: The weekly schedule of younger primary school children
based on their physical activities
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ivan Přibyl
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.05.2008
Datum zadání: 30.05.2008
Datum a čas obhajoby: 06.05.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 06.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK