Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cesta ke Karibské krizi. Příspěvek k vývoji zahraniční politiky Spojených států amerických vůči Kubě a Sovětskému svazu v letech 1961-1962
Název práce v češtině: Cesta ke Karibské krizi. Příspěvek k vývoji zahraniční politiky Spojených států amerických vůči Kubě a Sovětskému svazu v letech 1961-1962
Název v anglickém jazyce: Road to the Caribbean crisis. On the development of US foreign policy towards Cuba and the USSR in 1961-1962
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.03.2008
Datum zadání: 01.03.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 01.03.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.03.2008
Datum proběhlé obhajoby: 01.03.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK