Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Liberálna strana a jej politika v rokoch 1886-1906. Príspevok k dejinám Veľkej Británie na prelome 19. a 20. storočia
Název práce v jazyce práce (slovenština): Liberálna strana a jej politika v rokoch 1886-1906. Príspevok k dejinám Veľkej Británie na prelome 19. a 20. storočia
Název práce v češtině: Liberální strana a její politika v letech 1886-1906. Příspěvek k britským dějinám na přelomu 19. a 20. století
Název v anglickém jazyce: Liberal party 1886-1906. Contribution to british history on the edge of the 19th and 20th century
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.03.2008
Datum zadání: 21.03.2008
Datum a čas obhajoby: 21.03.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.03.2008
Datum proběhlé obhajoby: 21.03.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uzn. DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK