Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Soubor národních věcných autorit a jeho aplikace ve specializovaných knihovnách na příkladu Knihovny Vojenského historického ústavu
Název práce v češtině: Soubor národních věcných autorit a jeho aplikace ve specializovaných knihovnách na příkladu Knihovny Vojenského historického ústavu
Název v anglickém jazyce: National subject authority file and its application in specialised libraries on the example of the Library of the Military History Institute
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marie Balíková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2008
Datum zadání: 21.05.2008
Datum a čas obhajoby: 19.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK