Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Média a jejich řízení v letech 1945-1955 na Plzeňsku
Název práce v češtině: Média a jejich řízení v letech 1945-1955 na Plzeňsku
Název v anglickém jazyce: Media and their management in the region of Pilsen 1945-1955
Klíčová slova: druhá světová válka, tisk, rozhlas, Plzeň, očista novinářů, Komunistická strana Československa (KSČ), Vítězný únor, Svaz českých novinářů (SČN), cenzura, Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD)
Klíčová slova anglicky: Second World War, press, radio, Pilsen, purge of journalists, Communist Party of Czechoslovakia (KSČ), Victorious February, Czech Union of Journalists (SČN), censorship, Main Board for Publishing Control (HSTD)
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2007
Datum zadání: 21.05.2007
Datum a čas obhajoby: 27.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2008
Oponenti: PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK