Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita života dětí nezaměstnaných rodičů
Název práce v češtině: Kvalita života dětí nezaměstnaných rodičů
Název v anglickém jazyce: Unemployed Parents and the Quality of their Children's Life
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Břicháček
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2007
Datum zadání: 21.05.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2008
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Eliška Pincová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK