Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Základy chirurgie ruky a následná rehabilitační péče
Název práce v češtině: Základy chirurgie ruky a následná rehabilitační péče
Název v anglickém jazyce: Basic of hand surgery and postoperative rehabilitative care
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: Věra Vlčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2008
Datum zadání: 21.05.2008
Datum a čas obhajoby: 12.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK