Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Psychomotorický vývoj dítěte do 1 roku života
Název práce v češtině: Psychomotorický vývoj dítěte do 1 roku života
Název v anglickém jazyce: Psychomotor development of a child up to its first year
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Bartlová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2008
Datum zadání: 21.05.2008
Datum a čas obhajoby: 10.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK