Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Skotský secesionismus po roce 1945
Název práce v češtině: Skotský secesionismus po roce 1945
Název v anglickém jazyce: Scottish Secessionism After 1945
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2007
Datum zadání: 21.05.2007
Datum a čas obhajoby: 16.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2008
Oponenti: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK