Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elektrochemické studium redox reakcí 2,2-dinitroethen- 1,1-diaminu (FOX-7) ve aprotickém prostředí
Název práce v češtině: Elektrochemické studium redox reakcí 2,2-dinitroethen-
1,1-diaminu (FOX-7) ve aprotickém prostředí
Název v anglickém jazyce: Electrochemical investigation of redox reactions
of 2,2-dinitroethen-1,1-diamin (FOX-7) in aprotic media.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. František Liška, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2007
Datum zadání: 07.11.2007
Datum a čas obhajoby: 20.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: RNDr. Jiří Volke, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK