Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nezaměstnanost v Irsku
Název práce v češtině: Nezaměstnanost v Irsku
Název v anglickém jazyce: Unemployment in Ireland
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.05.2008
Datum zadání: 21.05.2008
Datum a čas obhajoby: 19.05.2008 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Mgr. Stanislav Holubec, Ph.D., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK