Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná kryptologie v internetové komunikaci
Název práce v češtině: Aplikovaná kryptologie v internetové komunikaci
Název v anglickém jazyce: Applied cryptology during internet communication
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Vedoucí / školitel: Ing. Martin Souček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.03.2008
Datum zadání: 30.03.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 19.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem diplomové práce je aplikovaná kryptologie v internetové komunikaci. Práce si klade za cíl přinést přehled možných rizik internetu a způsobů jak se jim bránit. Těžištěm je přehled v současnosti používaných kryptografických algoritmů a jejich konkrétních implementací v síti internet. Zastoupeny jsou algoritmy symetrické (IDEA, AES) i nesymetrické (Diffie-Hellman, RSA). Zvláštní pozornost je věnována hašovacím algoritmům z rodiny SHA a MD5. Z implementací šifrování práce zmiňuje zabezpečené internetové protokoly SSH, SSL, S-HTTP, IPSec a S/MIME. Z programů jsou pak blíže popsány aplikace PGP Desktop a TrueCrypt. Velký zřetel je kladen na praktické použití elektronického podpisu. Důležitou kapitolou práce je závěrečná případová studie zabezpečení komunikace v mobilní síti GSM.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK