Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prezentace regionu v muzeu (na příkladu Krkonošského muzea ve Vrchlabí)
Název práce v češtině: Prezentace regionu v muzeu (na příkladu Krkonošského muzea ve Vrchlabí)
Název v anglickém jazyce: Presentation of Regions (on the Example of the Krkonošské Muzeum in Vrchlabí)
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.05.2008
Datum zadání: 20.05.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2008
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Roman Zaoral
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK