Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Hostitelské rodiny v České republice (aneb co nám zahraniční student dal a vzal). Kvalitativní analýza hostitelského programu pořádaného organizací ASF Mezikulturní programy, o.s.
Název práce v češtině: Hostitelské rodiny v České republice (aneb co nám zahraniční student dal a vzal). Kvalitativní analýza hostitelského programu pořádaného organizací ASF Mezikulturní programy, o.s.
Název v anglickém jazyce: Host Families in the Czech Republic (Or, How our Foreign Student Enriched Us and How They Drained Us). A Qualitative Analysis of Host Family Programmes Organised by the ASF Mezikulturní programy, o.s. Association
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Kvalifikační modul (24-QM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ladislav Hrdý
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.05.2008
Datum zadání: 20.05.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK