Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Morální dimenze transformace zdravotnictví
Název práce v češtině: Morální dimenze transformace zdravotnictví
Název v anglickém jazyce: The Moral Dimension of Health Service Transformation in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.05.2008
Datum zadání: 20.05.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2008
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK