Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
La chute du président de Gaulle
Název práce v jazyce práce (francouzština): La chute du président de Gaulle
Název práce v češtině: Pád prezidenta de Gaulla
Název v anglickém jazyce: President de Gaulle’s fall
Klíčová slova: Charles de Gaulle (1890-1970), Politique internationale, Mai 68, Elections législatives, Référendum, Détente
Klíčová slova anglicky: Charles de Gaulle (1890-1970), International politics, Mai 1968, General elections, Referendum, Détente
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: PhDr. David Emler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2007
Datum zadání: 21.05.2007
Datum a čas obhajoby: 17.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2008
Oponenti: doc. Michel Perottino, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK