Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
RAF a aktuální diskuze v Německu
Název práce v češtině: RAF a aktuální diskuze v Německu
Název v anglickém jazyce: RAF and Current Discussion in Germany
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Monika Březinová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2007
Datum zadání: 21.05.2007
Datum a čas obhajoby: 17.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2008
Oponenti: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK