Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Československá a česká sociální demokracie 1989-2006: paralely a odlišnosti ve srovnání s její prvorepublikovou předchůdkyní
Název práce v češtině: Československá a česká sociální demokracie 1989-2006: paralely a odlišnosti ve srovnání s její prvorepublikovou předchůdkyní
Název v anglickém jazyce: Czechoslovak and Czech Social Democracy from 1989 till 2006:
Parallels and Distinctions Compared to its Pre-ww2 Predecessor
Klíčová slova: sociální demokracie, teoretická východiska, politická akomodace, nová levice, politické spektrum, tradiční levice, moderní pravice, sociáldemokratismus, společenský vývoj, objektivní faktory, subjektivní faktory
Klíčová slova anglicky: social democracy, teoretical basis, political accommodation, new left, political spektra, traditional left, modern rights, social-democratism, society evolution, objective factors, subjective factors
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Just, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2007
Datum zadání: 21.05.2007
Datum a čas obhajoby: 17.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2008
Oponenti: doc. Mats Rickard Braun, Ph.D., M.A., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK